icra iflas hukuku powerpoint

 • slayt 1 - eng.harran.edu.tr

  İş Hukuku Notları (Hukukun Genel Tanımları ve 4857 Sayılı İş Kanunu Hakkındadır) Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Cuma ÇETİNER HUKUKUN TANIMI Suç oluşturan ...

  hukuk.ppt

  Added: 1 year ago

 • avukatlarin serbest meslek makbuzu ve …

  AVUKATLARIN SERBEST MESLEK MAKBUZU VE BEYANNAME DÜZENLEME ESASLARI. Av. Dr. Serkan AĞAR. Ankara Barosu . Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanı. 06 Mart 2014

  serbest meslek makbuzu.pptx

  Added: 1 year ago

 • adi ve ticari işlerde faiz - cu.edu.tr

  ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZ Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

  adi ve ticari i%C5%9Flerde faiz.ppt

  Added: 1 year ago

 • borÇlar hukuku genel hÜkÜmler - hukuk.yasar.edu.tr

  Borçlar hukuku medeni hukukun kişiler arasındaki özel borç ilişkilerini ... sözleşmede 2.derecede öneme sahip ... BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜM

  Prof.Dr . Ayşe Havutçu Borçlar Hukuku II.pptx

  Added: 2 year ago

 • 6098 sayılı türk borçlar kanunu ile getirilen yenilikler ...

  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunuile Getirilen YeniliklerBORÇLAR HUKUKU Genel Hükümler1.Bölüm. M&Birlik Hukuk ... 2-Sözleşmenin şekline da

  borclar hukuku.pptx

  Added: 2 year ago

 • ticaret hukuku bilgisi - erdoganhukuk.com

  Ticaret Şirketi Genel Hükümler. ... (TTK md. 124, f. 2). ... Türk Borçlar Kanunu’ndaki adi şirketlere ilişkin hükümler.

  12.pptx

  Added: 2 year ago

 • powerpoint sunusu - erdoganhukuk.com

  kamu tÜzel kİŞİlerİnde kamu hukuku baĞi İle ... genel İdare hİzmetlerİ sinifi. 2) ... olur.genel hÜkÜmler, Özel hukuk yanİ borÇlar hukuku ...

  idarehukuk3.pptx

  Added: 2 year ago

 • nasil vergi mÜfettiş yardimcisi olunur - vdk.gov.tr

  Sınava katılmamış veya en fazla 2 kez katılmış olmak ... Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hari ...

  ?path=ROOT%2FDocuments%2FDosya%2FNas%C4%B1l+VMY+olunur+ +HUKUK.pptx

  Added: 2 year ago

 • iş sÖzleşmesinin haksiz feshine ilişkin ÖngÖrÜlen …

  ... 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 158. maddesinde düzenlenmekteydi. 6098 sayılı yeni ... A- BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER ANLAMINDA ... 2- HUKUKİ ...

  İş Sözleşmesinin Haksız Feshine İlişkin Öngörülen Cezai Şart Ve Bu Mahiyette Ödemeler.pptx

  Added: 2 year ago

 • hukuk yargilamasinda tazminat davalari

  Buna göre mahkemece desteğin asgari ücretin 2 ... Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Ankara 2004, s. 102-107; EREN Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, ..

  Added: 2 year ago

 • slayt 1 - tesiad tüm etkin sanayici iş adamları ve ...

  İŞ HUKUKU HAZIRLAYAN TESİAD AR-GE KOMİSYONU * www.maligundem.com * www.maligundem.com * www.maligundem.com * www.maligundem.com * …

  ISHUKUKU.ppt

  Added: 2 year ago

 • slayt 1 - elektronik bibliyografya

  TİCARİ İŞLETME: Giriş Ticaret hukuku – anlamı ve kapsamı İktisadî faaliyet; (i) üretim, (ii) değişim, (iii) tüketim ve (iv) bölüşüm şeklinde ...

  ticari isletme ders1.ppt

  Added: 3 year ago

 • adi ve ticari işlerde faiz - döğerlioğlu avukatlık ...

  Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. Ticari nitelik taşıyan hükümlerin bir araya gelmesiyle oluşan kurallardan ...

  ticarethukukukavrami.pps

  Added: 3 year ago

 • ticaret hukuku bilgisi - mehmet ş. erdoğan

  Ticaret Sicili ve Diğer Siciller. Türk hukukunda resmi şekilde kayıtların tutulduğu çok sayıda sicil veya kütük mevcuttur. Örneğin tapu sicili, gemi ...

  6.pptx

  Added: 3 year ago

 • ankara barosu enerji hukuku sertifika programi …

  (12) Bu Kanunda tanımlanan kabahatler dolayısıyla Başkanlık veya Kurum tarafından verilen idarî para cezalarına ilişkin kararlara karşı, ...

  Eralp Hukuki Sorumluluk.ppt

  Added: 4 year ago